Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Lokalita Skalky (Sedlec u Mikulova)

Novinky a aktuality

16/7 2010

Lokalita Skalky (Sedlec u Mikulova)

Otázka:
Tak jsem se projel rodným krajem. A v lokalitě Skalky (Sedlec u Mikulova), někdo oplotil nejlepší úsek hřebenové vyhlídkové cesty. A má tam zřejmě i ovce a ranč. Předpokládám, že je to legální, ale rozhodně to projíždějící (a procházející) turisty naštve, když jim širokou cestu překříží plot.

Odpověď:
Komunikace nacházející se v EVL 0620048 "Skalky u Sedlece" lze zřejmě klasifikovat jako účelové komunikace ve smyslu ustanovení § 7, odst.1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platných předpisů, tedy komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí.
Výkonem státní správy jsou pověřeny podle § 40, odst. 5 téhož zákona obce, v jejichž územním obvodu se takové komunikace nacházejí, tedy Obec Sedlec u Mikulova. O poskytování konkrétních informací týkajících se dané problematiky je tedy možno požádat obec Sedlec.
Ve věcech týkajících se návaznosti na statut území zařazeného vlád. naříz. č.132/2005 Sb., ve znění plat. předpisů do seznamu evropsky významné lokality NATURA 2000 je možné požádat o informace Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, základní charakteristika takového území je pak dána jeho ochranou vymezenou ustanovením § 45c zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platných předpisů.
Odbor životního prostředí, MěÚ Mikulov, jako orgán obce s rozšířenou působností není v dané záležitosti příslušným orgánem státní správy. Příslušnými jsou orgány obce Sedlec, event. AOPK ČR.

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii