Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Mikulovsko – destinační společnost

Novinky a aktuality

22/2 2011

Mikulovsko – destinační společnost

Společným podpisem zakladatelských listin a následnou registrací stanov na Krajském úřadě Jihomoravského kraje byla úspěšně završena několikaletá snaha o vytvoření společné organizace cestovního ruchu regionu Mikulovsko. Nová organizace, která nese název Mikulovsko – destinační společnost, byla založena pěticí hlavních partnerů, kteří se dohodli na hlavních cílech a oblastech spolupráce při rozvoji cestovního ruchu v regionu. Kromě města Mikulova jsou dalšími zakladateli destinační společnosti obec Pasohlávky, Mikulovsko – dobrovolný svazek obcí, ZO ČSOP Adonis 56/03 (provozovatel TIC v Mikulově) a Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov.
Destinační společnost bude ve své činnosti zastřešovat společné marketingové a propagační aktivity města Mikulova a celého regionu Mikulovsko. Konkrétně se bude zaměřovat na další zvyšování informovanosti turistů, vydávání informačních a propagačních materiálů, vytváření a nabídku nových společných produktů, realizaci marketingových šetření a zvláště pak na maximální podporu a zapojení jednotlivých poskytovatelů turistických služeb do celkové nabídky destinace.
Vlastní činnost nově založené destinační společnosti by měla být zahájena v nejbližším období, kdy bude vytvořen konkrétní plán a dořešeno odborné personální zajištění všech aktivit destinační společnosti v roce 2011.
Do plánovaných aktivit i následných projektů v roce 2011 by již měli být v maximální míře zapojeni nejen zakladatelé destinační společnosti, ale i další subjekty, organizace a firmy, které budou mít zájem se podílet na společném rozvoji cestovního ruchu regionu Mikulovsko. Realizované projekty a aktivity budou vycházet z nové Strategie a akčního plánu rozvoje cestovního ruchu regionu Mikulovsko, který byl zpracován také jako součást projektu Mikulovsko – profesionální partner v cestovním ruchu.

Bližší informace: Ing. Kateřina Korandová, cestovní ruch, odbor regionálního rozvoje a investic, Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, tel: 519 444 516, fax: 519 444 500, e-mail: korandova@mikulov.cz

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii