Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Nádoby na bioodpad

Novinky a aktuality

17/5 2011

Nádoby na bioodpad

Vážení občané,
ve dnech 27.4.-1.5.2011 došlo k rozmístění nádob na oddělený sběr bioodpadu.

Náklady na jejich svážení jsou zahrnuty v běžném ročním poplatku za odpady. Tento poplatek tedy zůstává neměnný a nebude k němu nic připočteno. Jednotlivým domácnostem s výjimkou sídlišť a některých bytových domů byla přidělena speciální hnědá plastová nádoba, uvnitř s informačními letáky a kompostovatelnými sáčky. Pokud zůstala nechtěná nádoba stát před domem, mělo by dojít k jejímu odvozu svozovou společností STKO. Pokud Vám naopak nádoba nedopatřením přidělena nebyla, obraťte se prosím na pí. Kučerovou ze spol. STKO na tel.: 519 511 456. Svoz bioodpadů z hnědých nádob probíhá poprvé v týdnu 16.- 20.5.2011 a to v den, kdy ve Vaší ulici běžně probíhá svoz komunálního odpadu. Dále bude probíhat jedenkrát za dva týdny. Svoz komunálního odpadu bude v květnu a červnu probíhat dle stávajícího harmonogramu. Avšak od měsíce července se frekvence změní z jednou týdně, na jednou za dva týdny. To znamená, že směsný komunální odpad bude svezen v jednom týdnu, následující týden bude svezen pouze bioodpad a další týden pouze komunální odpad atd... Za všechny, jež se na realizaci projektu zavedení odděleného sběru bioodpadů podílejí, Vás žádám o shovívavost v počátcích, které nebývají snadné. Dále Vás prosím o pročtení přiložených informačních materiálů a spolupráci při snaze dále snižovat množství produkovaných odpadů a tím i finančních nákladů na odpadové hospodářství Vašeho města.

Za OŽP, Městského úřadu Mikulov,
Martina Brodská

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii