Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Revoluce v nakládání s odpady - ISNO

Novinky a aktuality

27/9 2012

Revoluce v nakládání s odpady - ISNO

Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) umožňuje domácnostem pohodlně třídit odpad a ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba za odpady. Třídění odpadů je díky ISNO stejně pohodlné jako vyhazování odpadů do nádoby se směsným odpadem avšak ekonomičtější a ekologičtější.

Ilustrační obrázek

Od nového roku mohou obce zvýšit roční poplatek za odpady až na 1000 Kč na osobu. Cílem tohoto opatření je ulevit obecním rozpočtům od mnohdy sta tisícových doplatků za likvidaci směsného odpadu. Přitom z průzkumů vyplývá, že až 80% odpadu produkovaného v našich domácnostech je možné znovu využít a jen zbylých cca 20% odpadu musí skončit v popelnici na směsný odpad. Nemyslíme si, že je moudré vyvíjet stále větší tlak na peněženky našich občanů a proto jsme se rozhodli, že je třeba upravit stávající systém nakládání s odpady tak, aby se co nejvíce snížilo množství netříděného odpadu, za jehož likvidaci je nutné platit a úměrně tomu se zvýšil podíl tříděného odpadu, za který naopak dostaneme zaplaceno. Dne15.8.2012 rada města Mikulov rozhodla, že začátkem roku 2013 bude spuštěn projekt s názvem Inteligentní systém nakládání s odpady zkráceně ISNO, který má za cíl, aby:

1) třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování odpadu do popelnice se směsným odpadem – každá domácnost, která vyplní a odešle objednávku nádob, získá zdarma čipem označenou nádobu na plast, na papír a na bioodpad (pokud ji již nemá). Domácnosti, které nemají prostor na nádoby, dostanou pytle na třídění odpadů se sadou čárových kódů,
2) třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které budou poctivě třídit odpad, mohou dosáhnout snížení poplatku až do výše 70% stanoveného poplatku (v případě, že např. pětičlenná rodina bude zodpovědně třídit, může v následujícím roce místo 2500 Kč, zaplatit pouze 750 Kč),
3) třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotlivých domácností a jednotlivých částí města,
4) platba za odpady byla spravedlivá- domácnost, která třídí odpady, bude platit za odpady méně než, domácnost, která odpady netřídí.

A jak to tedy bude vypadat? Všem domácnostem, které vyplní a odešlou objednávku nádob, budou do konce roku doručeny požadované nádoby popř. pytle i s podrobným návodem co a jak třídit – objednávku je možné odeslat elektronicky na www.stko.cz. Nádoby s tříděnými odpady (papír, plast) budou sváženy jednou za měsíc. Harmonogram svozu tříděného odpadu bude zveřejněn na www.stko.cz. a doručen společně s návodem co a jak třídit. Nádoby budou opatřeny čipy s unikátním číselným kódem, který se při výsypu načte a uloží do databáze. Tím vznikne informace, kolik která domácnost odevzdala odpadů. Po uzavření čtvrtletí dojde k vyúčtování, kdy se domácnostem připíší bonusy podle celkového objemu a poměru tříděného a směsného odpadu. Odměnou bude snížení poplatku za odpady na následující rok. Na www.stko.cz bude vytvořena speciální sekce ISNO Mikulov s uživatelskými účty, kde každý bude moci sledovat, jaký objem odpadu vytřídil, jaký bonus mu za to byl připsán a jak si vede v žebříčku nejlepších třídičů.

Tři důvody proč projekt podpořit:
1. Kdo třídí, šetří peníze - cca 80% odpadu produkovaného v domácnostech je možné vytřídit na jednotlivé složky jako je plast, papír, sklo, bioodpad atd. a prodat jako druhotnou surovinu – za odpad, který je v nádobě na směsný odpad se platí. Čím více se ušetří, tím méně se vybere na poplatcích od těch, co se o to zasloužili.
2. Kdo třídí, šetří životní prostředí - vytříděný odpad (druhotná surovina) z části nahradí prvotní surovinu, kterou je třeba těžit – čím více se třídí, tím méně se těží.
3. Kdo třídí, dělá městu dobré jméno – je fajn, když vám někdo pochválí např. nový účes. Stejně fajn může být, když bydlíte ve městě, které se může pochlubit třeba nadčasovým odpadovým hospodářstvím.

Účast v projektu je dobrovolná a každý se může svobodně rozhodnout, zda se zúčastní. Můžete pomoci životnímu prostředí a ušetřit vlastní peníze. Rozhodnutí je na Vás.
Tým popelářů STKO

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii