Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > V Mikulově byla zahájena revitalizace zeleně.

Novinky a aktuality

18/11 2014

V Mikulově byla zahájena revitalizace zeleně.

V rámci revitalizace bude provedeno kácení stromů i keřů, které budou nahrazeny novými výsadbami.

Na konci února tohoto roku jsme v Mikulovském zpravodaji informovali o tom, že v letošním roce bude probíhat rozsáhlá revitalizace stávající zeleně v zastavěné části města Mikulova a na pozemcích města.
Bude založeno a regenerováno stromořadí o celkové délce 2 900 m a vysázeno 478 ks nových dřevin.
Veškerému kácení dřevin předcházelo správní řízení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platných předpisů, a to na základě žádosti vlastníka – města Mikulov. Povolení ke kácení dřevin je žadateli vydáváno vždy jen po důsledném posouzení důvodů k odstranění stromů či keřů, Případná vzniklá ekologická újma je v tomto případě kompenzována odpovídajícími náhradními výsadbami dle projektu Revitalizace zeleně v Mikulově.
Na odboru rozvoje a živnostenského podnikání (Ing. Škrobianová) a na odboru stavebním a životního prostředí (Ing. Hluchý) je pro případný zájem uložena k nahlédnutí projektová dokumentace.

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii