Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Pruský hřbitov v Mikulově se dočkal své obnovy

Novinky a aktuality

25/11 2014

Pruský hřbitov v Mikulově se dočkal své obnovy

V letošním roce získal Mikulov dotaci z Ministerstva obrany ČR na zabezpečení péče o válečné hroby. Za finanční spoluúčasti města proběhla v minulých měsících celková oprava a rekonstrukce mikulovského pruského hřbitova.

„Byly očištěny a zrestaurovány všechny pomníky včetně centrálního kříže, povalené pomníky byly podle dobových fotografií usazeny zpět na svá původní místa,“ uvedla Marcela Šimánková z odboru rozvoje a živnostenského podnikání Městského úřadu Mikulov.

Hřbitov se změnil k nepoznání, i co se týká zeleně. „V rámci sadbových úprav byly vykáceny náletové dřeviny, odstraněny plevelné rostliny a křoviny. Odborná firma upravila terén, vybudovala mlatový chodník, okolí pomníků bylo vysypáno kačírkem a ostatní plocha byla pokryta mulčovací štěpkou. V souladu s projektovým záměrem byla provedena výsadba půdokryvných rostlin a také čtyř javorů,“ doplnila manažerka projektu.

Při terénních úpravách se našlo i několik úlomků z chybějících křížů a také celý neporušený kříž. Díky odborné konzultaci, kterou v průběhu realizace akce poskytl Komitét pro udržování památek z války roku 1866, se podařilo zjistit, že nalezený kříž byl věnován zemřelému Friedrichu Schröderovi, který byl poručíkem od 10. Setniny 1.magdeburského pěšího pluku č. 26. „Je to tak první pruský důstojník identifikovaný v Mikulově,“ řekl odborný poradce Jiří Synek z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Nálezy jsou prozatím uchovány v mikulovském Státním archivu a v budoucnu by mohly být uloženy v Regionálním muzeu na mikulovském zámku.

Z historie hřbitova
První pruští vojáci vstoupili do Mikulova již 15. července 1866 a posléze jimi bylo celé město zaplaveno, jejich počet vyšplhal až na čtyřicet pět tisíc. Pruská armáda, která na Moravě setrvala až do počátku září 1866, však mezi místní obyvatelstvo zavlekla obávanou choleru, jíž podle dochovaných zpráv podlehlo v Čechách třicet tisíc a na Moravě až padesát tisíc obyvatel a také přibližně pět tisíc pruských vojáků. V Mikulově na choleru zemřelo více než dvě stě místních občanů.

Na pruském hřbitově je pohřbeno více než dvě stě příslušníků královské pruské armády, kteří v roce 1866 po vítězném tažení proti Rakousku obsadili Mikulov a zemřeli zde v průběhu července až září 1866 na choleru (údaj na centrálním kříži hovoří o 209 zemřelých, literatura uvádí počty od 216 do 246 pohřbených). „Bohužel nejsou o zemřelých pruských vojácích žádné záznamy v matrice města Mikulova, takže údaje o konkrétních pohřbených osobách máme pouze útržkovité,“ uvedla Marcela Šimánková a doplnila další informace, „Kromě těch, kteří jsou uvedeni na náhrobcích, známe jména jen několika dalších pohřbených. Jsou to příslušníci 3. gardového pěšího pluku, 4. pomořanského pěšího pluku č. 21 a 2. magdeburského pěšího pluku č. 27.“

Mrtví byli v roce 1866 pohřbíváni do několika hromadných hrobů, které byly nejprve označeny pouze dřevěnými kříži. V květnu 1869 byl na hřbitově umístěn centrální litinový kříž zhotovený v královské pruské slévárně v Berlíně. Postupně také na hřbitově přibývaly náhrobky věnované rodinami některých zemřelých.

O hřbitov bylo pečováno až do roku 1945, kdy došlo k odsunu části místního obyvatelstva a hřbitov se dostal do pohraničního pásma. „Od té doby celý hřbitov chátral a i přes údržbu ze strany města Mikulova se stával terčem vandalů. Nyní se tedy tato památka na významnou událost 19. století ve městě dočkala celkové obnovy a rozšíří turistickou nabídku Mikulova,“ řekla Marcela Šimánková.

V příštím roce si připomeneme 150. výročí od prusko-rakouské války v roce 1866. Při této příležitosti Mikulov plánuje pokračovat v obnově pruského hřbitova a chce zhotovit repliky všech chybějících křížů. „Tyto plánované úpravy by již nebyly hrazeny z dotací, ale přímo z rozpočtu města,“ doplnila na závěr manažerka projektu.
Jitka Sobotková

Ilustrační obrázek
Původní stav hřbitova v červenci 2014.

Ilustrační obrázek
Současná podobě Pruského hřbitova


Foto: Archiv Město Mikulov

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii