Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > V Mikulově se sešli manažeři českého sportu. Diskutovali o nedostatku peněz ve sportu.

Novinky a aktuality

15/1 2015

V Mikulově se sešli manažeři českého sportu. Diskutovali o nedostatku peněz ve sportu.

V Mikulově v hotelu Zámeček se v úterý 13. ledna sešli manažerské špičky českého sportu na krajské konferenci České unie sportu (ČUS).

Se svými příspěvky vystoupili například předseda ČUS Miroslav Jansta, expert ČUS pro legislativu Michal Kraus či zmocněnec ČOV pro regiony a místopředseda ČUS pro regiony Marek Hájek. Řeč byla především o nedostatku peněz ve sportu a o novele zákona o podpoře sportu.

Na první ze série krajských konferencí, které ČSU plánuje uskutečnit na podporu vícezdrojového financování a rozvoj sportu v regionech, vystoupil i hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. Ve svém příspěvku pronesl rozhodná slova a přislíbil, že Jihomoravský kraj půjde v péči o sport příkladem, vědom si jeho významu, a podepíše se sportovním prostředím memorandum o naplňování společných zájmů ve sportu.

„Věřím, že se nám podaří podobné konference uspořádat ve všech krajích a jako předseda asociace krajů to všem hejtmanům doporučím. Péči o sport v Jihomoravském kraji si beru za svou a od února přebírám kompetence a zodpovědnost za oblast sportu v Krajské radě a jako předseda Asociace krajů rovněž v Národní radě pro sport na MŠMT,“ uvedl na konferenci jihomoravský hejtman Michal Hašek. Z přebytku hospodaření Jihomoravského kraje za loňský rok navrhne hejtman posílení financování sportu na jižní Moravě v letošním roce o 30 miliónů korun.

Financování českého sportu je podle zúčastněných na konferenci dlouhodobě podfinancováno. „Za posledních dvacet let klesla podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů na současnou kritickou mez. Pro posílení akceschopnosti sportu v regionech potřebujeme 6 miliard korun a to je pouze malá část z toho, co sport přináší státu v podobě odvodů do veřejných rozpočtů,“ řekl předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Nejhůře je podle něj podfinancováním postižen sport v základních článcích, ve sportovních klubech a jednotách, ve městech a obcích. To s sebou přináší minimum možností pro dostupné sportování dětí a mládeže, nedostatek kvalifikovaných trenérů mládeže.

Sportovnímu prostředí by mohly pomoci tři miliardy, které sportu slíbil z výnosů připravované novely zákona o zdanění hazardu ministr financí Andrej Babiš v prosinci loňského roku. „Velká část prostředků má směřovat k mládeži. Peníze by měly sloužit k navýšení pohybových aktivit na školách, ale také pro posílení činnosti základních článků sportu, obnovu infrastruktury, na údržbu a provoz zařízení, kde mládež sportuje, na působení trenérů mládeže a na podporu celostátních projektů pro zvýšení pohybové gramotnosti,“ dodal k představě o rozdělení financí Miroslav Jansta.
Další ze série krajských konferencí proběhne v březnu v jižních Čechách a na podzim v Ostravě.
Jitka SobotkováFoto: MR

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii