Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Informace pro rodiče k zápisům do mateřských škol

Novinky a aktuality

26/4 2017

Informace pro rodiče k zápisům do mateřských škol

Zápis do mateřských škol proběhne na obou mateřských školách v termínu od 2. do 4. 5. 2017.

Od školního roku 2017/2018 je nově uzákoněna předškolním dětem povinnost navštěvovat poslední rok mateřské školy. Povinnost rodičům nechat své děti zapsat do mateřské školy přináší novela školského zákona, která říká, že "Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.". K zápisu k předškolnímu vzdělávání se tedy v květnu 2017 musí mj. dostavit děti, které v období od ledna do srpna 2017 oslaví svoje páté narozeniny.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z  alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí z daného spádového obvodu školy. Zastupitelstvo obce v souvislosti s touto povinností vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Mikulov.

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii