Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Kotlíkové dotace

Novinky a aktuality

26/9 2018

Kotlíkové dotace

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.03.2019.

(Projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“.)

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Pokud tyto kotle nebudou vyměněny, dojde k porušení Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 a hrozí uložení pokuty ve výši až 50.000 Kč.

Občané se mohou s dotazy obracet na projektové manažerky Jihomoravského kraje jak telefonicky, tak i osobně. V případě domluvy lze pomoci žadatelům vyplnit elektronickou žádost na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.

Maximální výše dotace činí 127.500 Kč. Dotace se odvíjí od typu nového kotle a lokality, ve které se rodinný dům nachází.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje, sekci Granty a dotace - https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2.

Přílohy:
Informativní leták
Dotační program
Seznam zvýhodněných měst a obcí

Kontakty na projektové manažerky:
Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371
Bc. Jana Skácelová, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407
Ing. Anna Gelová, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231
Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii