Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Zápis do mateřských škol

Novinky a aktuality

24/4 2019

Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol v Mikulově se uskuteční od 13.5.-15.5.2019 v době od 8-13 hod.

Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne osobně nebo stáhne z webových stránek mateřské školy „Žádost o přijetí“ (PŘIHLÁŠKU) a vyplněnou ji ve stejném termínu doručí MATEŘSKÉ ŠKOLE - ZPĚT. U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

MŠ SLUNÍČKO - Pod Strání 6, Mikulov
tel.: 519 510 842
e-mail: reditelka@msmikulov.cz
web: http://msmikulov.cz/dokumenty

MŠ ZELENÝ RÁJ – Habánská 82, Mikulov
tel.: 519 510 409
e-mail: skolka@mshabanska.cz
web: http://mshabanska.cz/prihlaska.html

Od školního roku 2017/2018 je nově uzákoněna předškolním dětem povinnost navštěvovat poslední rok mateřské školy. Povinnost rodičům nechat své děti zapsat do mateřské školy přináší novela školského zákona, která říká, že "Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii