Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Pozor – velká změna ve svozu plastů a papíru!

Novinky a aktuality

24/9 2009

Pozor – velká změna ve svozu plastů a papíru!

Od října do prosince tohoto roku připravuje MěÚ Mikulov, odbor životního prostředí, ve spolupráci se svozovou firmou STKO spol. s.r.o. Mikulov, pro občany města Mikulova, nový zkušební systém PYTLOVÉHO SBĚRU PLASTŮ A PAPÍRU v našem městě.

Od října do prosince tohoto roku připravuje MěÚ Mikulov, odbor životního prostředí, ve spolupráci se svozovou firmou STKO spol. s.r.o. Mikulov, pro občany města Mikulova, nový zkušební systém PYTLOVÉHO SBĚRU PLASTŮ A PAPÍRU v našem městě. Podotýkám, jedná se o zkušební tříměsíční „pokus“, který bude na konci tohoto roku vyhodnocen. Pokud se pytlový systém sběru plastů a papíru osvědčí, jak po praktické stránce, tak po stránce finanční, bude se v tomto systému pokračovat i nadále.
Změna sběru plastů a papíru, pro Vás, pro občany města Mikulova, tkví v tom: Na začátku měsíce v daný svozový den (viz. harmonogram) budete moci k Vašim popelnicovým nádobám na komunální odpad přistavit žluté pytle s vytříděnými PLASTY a modré pytle s PAPÍREM. Tyto naplněné a zavázané pytle budou od Vašich popelnicových nádob v daný svozový den, kdy se odváží komunální odpad na Vaší ulici, postupně svozovou firmou sváženy k dotřídění a následné recyklaci. Sběrná místa se sběrovými kontejnery na tříděné komodity - plast, papír, sklo bílé a barevné, které jsou nainstalovány po Mikulově, budou i nadále setrvávat, zde se nic nemění.
Kde pytle na plasty a papír pořídím? Pokud budete mít zájem o třídění plastů a papírů pomocí pytlového sběru, pořídíte žluté a modré pytle zcela zdarma buďto na MěÚ Mikulov, odboru životního prostředí, nebo na podatelně MěÚ Mikulov. Apeluji na Vás, aby v plastových žlutých pytlech byly opravdu jen pečlivě vytříděné plastové obaly a v modrých pytlech jen papír. Upozorňuji, že pytle jsou průhledné a to z toho důvodu, aby bylo zřejmé, zda je v nich uložena správná komodita. Pokud se bude v pytlích nacházet jiný druh odpadu, který do něj nepatří, nebude Vám tento odpad vyvezen.
Na začátku tohoto článku jsem se již zmínila o tom, že pokud se tento rozšířený systém tříděného odpadu osvědčí, přistoupí MěÚ Mikulov, odbor životního prostředí, k tomu, že se v pytlovém systému sběru tříděného odpadu bude pokračovat. Ale to vše až se tento zkušební provoz sběru plastů a papíru pečlivě celkově vyhodnotí. Z velké části samozřejmě bude záležet na Vás na občanech, jak budete plastové obaly a papír třídit.

Harmonogram svozu pytlů s plastem a papírem od popelnicových nádob - zkušební provoz:

Ulice, kde se komunální odpad vyváží v      Termíny, kdy můžete pytle přistavit k Vaší popelnici:
                                                                             říjen             listopad                 prosinec
Pondělí                                                               5.10.            2.11.                      7.12.
Úterý                                                                    6.10.           3.11.                      8.12.
Středa                                                                 7.10.           4.11.                      9.12.
Čtvrtek                                                                 8.10.           5.11.                     10.12.
Pátek                                                                   9.10.           6.11.                     11.12.

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii