Mikulov

Homepage > Culture, Sport, Leisure Time > Kontrolování a pokutování majitelů psů

Kontrolování a pokutování majitelů psů

Odpověď:
V Mikulově je stále platná obecně závazná vyhláška č.3/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, v níž jedna z vymezených povinností nařizuje chovatelům psů všechny nečistoty způsobené psem bezodkladně odstranit do nádob určených ke shromažďování odpadů. Pro sběr a následné odstranění psích exkrementů mohou všichni, kdo své psy venčí na veřejných prostranstvích města, použít k tomu určené sběrné sáčky, které si mohou pro tyto účely zdarma průběžně vyzvednout na podatelně Městského úřadu Mikulov nebo na odboru životního prostředí MěÚ Mikulov.
Nedodržování povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou je přestupkem podle § 46, odst. 2 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů a za takový přestupek lze uložit pokutu ! Kontrolu nad dodržováním pořádku na veřejných prostranstvích města provádí periodicky Městská policie.

Ing. Jan Hluchý,
ved. OŽP MěÚ Mikulov

205790

September 2020

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Cultural Calendar RSS