Mikulov

Aktuálně z Mikulova

Slovo starosty

Milí spoluobčané,

v pondělí 16.3.2020 se brzy ráno na radnici sešel krizový štáb města Mikulova a následně Rada města Mikulova. Projednávaly se nové informace ze zasedání vlády ČR, vyhodnotila se současná situace a vzešla z toho tato opatření:
1) S platností od 17.3.2020 se až do odvolání uzavírají všechny mateřské školy v Mikulově
2) S okamžitou platností dochází k omezení provozu městského úřadu, podatelna bude otevřena výhradně v úřední dny pondělí a středa a to vždy od 8.00 do 11.00 hod.

Vedení města se situací intenzívně zabývá, neustále sledujeme aktuální vývoj a hledáme optimální řešení nastalé situace s ohledem na možnosti v souladu s vládními nařízeními.

Mohu vás ujistit, že společně s krizovými pracovníky hledáme ta nejlepší řešení, jež nám společně s vámi pomohou nastalou situaci zvládnout. Tímto bych vás chtěl požádat, abyste se snažili omezit sociální interakce a dbali na zvýšenou hygienu. Nezapomínejte sledovat aktuální dění na webu ministerstva zdravotnictví zde: https://www.mzcr.cz/ a také jednotlivá nařízení a mimořádná opatření vlády ČR, která naleznete zde: https://www.vlada.cz/ a oficiální stránky Mikulova: http://www.mikulov.cz/

Jedině společně můžeme dosáhnout toho, že se onemocnění COVID-19 přestane rychle šířit. Mějte prosím na paměti, že i zdánlivě zdravý člověk může být přenašeč a proto, pokud můžete, omezte kontakt se staršími lidmi na minimum, jsou to právě senioři, kteří spadají do jedné z hlavních ohrožených skupin. Společně věřím, že to dokážeme a epidemii se podaří v krátkém časovém horizontu zastavit.