Mikulov

Sympozium Dílna

„Dílna“ aneb kolekce současného umění v Mikulově

Když byl v roce 1994 v Mikulově zahájen první ročník výtvarného sympózia „dílna“, bylo hodně odvážné odhadovat další životaschopnost a budoucnost celé akce, u jejíhož zrodu tehdy stáli zejména dva výtvarníci: sochař Nikos Armutidis a malíř Libor Lípa (ten se jako jedna z vůdčích osobností angažuje v chodu „dílny“ doposud). Koncepci celé akce jistě prospělo to, že nebyla úzce zaměřena na jednu tvůrčí oblast: svůj prostor zde nalezlo malířství, sochařství, kresba, grafika, fotografie, přidala se filmová a video projekce, objekty, instalace, performace, neonové artefakty atd. – mikulovská sbírka dnes v ukázkách obsahuje mnohé z toho, co současné umění ve svém širokém spektru nabízí.

I když počet účastníků „dílny“ byl limitován, přesto se podařilo utvořit pevné jádro, ke kterému se přiřazovaly další a další osobnosti. Za prvotní dobrý základ považuji zejména účast členů skupiny Tvrdohlaví, jejíž význam byl ve své době (1987–2001) nepřehlédnutelný. S výjimkou manažera skupiny se zde vystřídali všichni (David, Diviš, Gabriel, Lhotský, Milkov, Nikl, Róna, Skála, Suška). Pouhými čtyřmi účastníky byl obsazen 2. ročník „dílny“ a naopak, 4., 5. a 6. ročník reprezentovalo vždy 10 účastníků a 20., kurátorský, a tudíž mimořádný ročník byl obsazen dokonce 11 výtvarníky. U čísel ještě chvíli setrvejme. Za dobu uplynulých dvaceti let prošlo „dílnou“ zhruba 120 výtvarníků, a někteří se sem dokonce několikrát vraceli. Bylo vytvořeno na 350 děl. Položme si však otázku, v čem spočívá specifičnost mikulovských „dílen“ kromě již výše zmíněného širokého tvůrčího spektra. Určujícím aspektem je kvalita účastníků, z nichž naprostá většina dnes už neodmyslitelně patří na českou (a mnohdy i zahraniční) výtvarnou scénu. Jsou to autoři střední i starší generace, zastoupení v českých, evropských i mimoevropských sbírkových kolekcích. Dalo by se mluvit až o určitém elitářství, které však s sebou nese velmi sympatický rys. „Dílna“ vždy dává příležitost i mladým, dosud neobjeveným umělcům a v roli asistentů i studentům vysokých uměleckých škol. Podmínkou je talent a chuť pracovat. A tak mladí umělci mohou spolupracovat s těmi, k nimž by se v běžném životě asi těžko dostávali. Do jaké míry jsou právě pro ty začínající tato společná tvůrčí setkávání přínosem, by měli zhodnotit spíše sami aktéři. Sympatické je i to, že „dílna“ nepřehlíží ani mladé talenty daného regionu či kraje.

Bylo zmíněno, že branami „dílny“ prošlo na 120 umělců. To, nad čím se doposud patrně nikdo nezamyslel, je skutečnost, že z tohoto počtu zhruba čtyřicet výtvarníků (ojediněle i teoretiků) dnes zaujímá významné postavení v uměleckém školství. Mnozí z nich jsou profesory, docenty, vedoucími ateliérů či odbornými asistenty... To znamená, že každý třetí účastník mikulovských sympózií předává v rámci své pedagogické praxe zkušenosti následujícím uměleckým generacím. Sympatické je i to, že „dílna“ nepřehlíží ani mladé talenty daného regionu či kraje.

V době, kdy státní či jiné veřejné sbírky jsou finančně limitované, kdy se často zmítají v dlouholeté krizi a přistupují pouze k ojedinělým nákupním akvizicím, shromáždilo město Mikulov umělecký soubor, který patří k unikátním v rámci celé České republiky. Jeho výjimečnost spočívá nejenom v množství a kvalitě shromážděných děl, ale i v tom, že tato kolekce žije aktivním životem. Kromě každoročních prezentací nových akvizic byl výběr děl představen jak v rámci republiky (Mikulov, Praha), tak i v zahraničí (čtyřikrát Rakousko, Slovensko, a dokonce i České centrum v New Yorku). Jednotlivá díla pak byla, a jistě i nadále budou, zapůjčována na desítky autorských výstav. Mikulovská sbírka je přesně evidovaná, znalecky oceňovaná a její stav je průběžně kontrolován. Mezi účastníky „dílny“ je každoročně teoretik umění a průběh letního setkání rekapituluje přehledný a výtvarné hodnotný katalog.

V roce 2012 byla „dílna“ zařazena Ministerstvem kultury České republiky do „programu významných a mimořádných kulturních akcí“; v rámci podpory nevýstavních a nepublikačních projektů získala v roce 2013 od ministerstva nejvyšší bodové ohodnocení ze všech předložených projektů. To vše by nebylo možné, kdyby na přípravě a chodu „dílny“ nespolupracovali všichni spolupořadatelé: město Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově a Společnost pro rozvoj MVS „dílna“ o.s.

Význam výtvarného sympózia „dílna“ by nebyl tak dalekosáhlý, kdyby se zde nesetkávali kvalitní výtvarníci, kteří Mikulovu zanechávají výsledky své práce, kdyby město nemělo pro podobnou akci pochopení a nedrželo nad ní ochrannou ruku i ve chvílích, kdy dochází k výměně názorů, která je zároveň další hnací silou. Stejně vstřícný přístup má i Regionální muzeum v Mikulově, které poskytuje prostory pro časové výstavy i pro depozitáře sbírek. A tak jediné, o čem lze do budoucna snít, by byly velké, významu sbírky odpovídající, samostatné a vybavené prostory, které by umožnily celoroční zpřístupnění této výjimečné kolekce současného moderního umění. Prostory, které by byly obohacovány o každoroční nové akvizice, na které se lze už dnes těšit. Protože léto a 22. ročník „dílny“ se přibližují.

PhDr. Marie Dohnalová


Podrobné informace o jednotlivých ročnících, zúčastněných autorech a vzniklých dílech naleznete na www.artmikulov.cz.

Kontakt

  • Produkce MVS
  • Petra Eliášová
  • tel.: +420 607 527 933
  • e-mail: eliasova@mikulov.cz
  • www.artmikulov.cz

Duben 2021

Po
Út
St
Čt
So
Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
RSS kulturního kalendáře