Mikulov

Collegium Magistrorum

Komorní orchestr Collegium Magistrorum působí při Základní umělecké škole v Mikulově od roku 2002. Tvoří jej učitelé a žáci ZUŠ, posluchači brněnské konzervatoře a JAMU a hudebníci z Mikulova i okolí.

Ilustrační obrázekOrchestr je přímým nástupcem obdobného souboru vedeného v 60. a 70. letech uplynulého století ředitelem tehdejší LŠU Josefem Košuličem. Svou činností navazuje na bohatou tradici mikulovského hudebního života, sahající až do barokního období, kdy v Mikulově za panování kardinála Františka Dietrichsteina působily hudební soubory při piaristickém gymnáziu či Kolegiátní kapitule u sv. Václava.

Repertoár orchestru zabírá slohová období od baroka po současnost. Kromě uvádění tradičních skladeb komorního charakteru tvoří náplň činnosti hudebníků Collegia i interpretace děl autorů židovského původu, jež jsou každoročně ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově uváděna při zahajování výstavní sezony ve zdejší synagoze. V poslední době byl orchestrální repertoár doplněn o skladby tzv. velkého populáru, což významně rozšiřuje možnosti jeho uplatnění.

Svým projevem, skladbou repertoáru i mobilností je orchestru COLLEGIUM MAGISTRORUM schopen nabídnout vystoupení k příležitostem koncertního i reprezentativního charakteru. Za dobu své činnosti již absolvoval řadu úspěšných vystoupení nejen v Mikulově a jeho okolí, ale i na Slovensku a v Rakousku.

Dirigentem a uměleckým vedoucím orchestru je MgA. Karel Bohůn.

Výběr z repertoáru orchestru

Bach, Johann Sebastian: Concerto d moll pro dvoje housle (1. věta)
Bruch, Max: Kol Nidrei
Finger, Gottfried: Triová sonáta F dur
Haydn, Josef: Divertimento
Haydn, Josef: Londýnské trio č. 1
Händel, Georg Friedrich: Předehra k opeře Alcina
Janáček, Leoš: Suita pro smyčce
Klein, Gideon: Partita pro smyčcový orchestr (1. věta)
Locatelli, Pietro Antonio: Concerto grosso c moll
Milčinský, Daniel Alois František: Pastorella á 3
Mozart, Wolfgang Amadeus: Andante C dur pro flétnu a orchestr
Mysliveček, Josef: Divertimento in F
Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční Hej, mistře
Stamic, Jan Václav: Mannheimská sinfonie č. 3 B dur
Strauss, Johann: Růže z jihu
Vivaldi, Antonio: Concerto d moll pro housle a orchestr

Kontakt