Mikulov

Národopisný spolek Pálava

Národopisný spolek Pálava sdružuje zájemce o lidovou kulturu od 3´let v dětských souborech Palavěnka a Palavánek – ty vystupují za doprovodu CM Kolík ZUŠ, mládež v tanečním souboru Pálava nebo v CM Píšťalenka a věkově neomezená je skupina seniorů a sbor žen. Součástí je také spolek přátel kultury moravských Chorvatů.

Dle přání přizpůsobujeme vystoupení požadavkům organizátorů – časově i formou. Repertoár zrcadlí oblast pohraničí, kam přišli lidé kdysi za prací, takže zpracováváme hanácké Slovácko, Podluží, Kopanice a jako jediní jsme rekonstruovali kroje moravských Chorvatů a prezentujeme jejich lidovou kulturu.

A proč nás na Mikulovsku zaujali právě moravští Chorvaté?

Ilustrační obrázekUž v průběhu 16. století opouštěli svou vlast před tureckými nápory a osídlovali území podél hranice uhersko-rakouské a slovensko-moravsko-rakouské. Na jižní Moravě jejich osídlování dosahovalo až na Kyjovsko. Největší koncentrace chorvatského osídlení byla však v okolí Břeclavi a na Mikulovsku. Chorvaté na Mikulovsku na bývalém drnholeckém panství, především v Dobrém Poli (Gutfjeld), Jevišovce (Frjélištorf) a Novém Přerově (Nova Prerava), obklopeni německy mluvícím obyvatelstvem, si udrželi svou řeč, kroje a zvyky, hudbu, písně a tance. NS Pálava – před 30 lety (začínala činnost vesnických souborů) logicky čerpal pro svou činnost z vlastních „materiálů“. Tedy z oblastí, odkud lidé do pohraničí přišli – Hanácké Slovácko, Podluží, Kopanice, Dolňácko. Postupem času se ale lidé sžili, dnes zde vyrůstá již třetí generace, která je na Mikulovsku doma... a vznikla touha mít vlastní původní repertoár. A ten poskytla právě lidová kultura moravských Chorvatů. Na výzkumu této kultury má velkou zásluhu paní Zdeňka Jelínková –pedagožka, dlouholetá pracovnice Etnologického ústavu v Brně, nositelka medaile Františka Palackého a dalších vyznamenání. Výzkumné práci na poli lidové kultury moravských Chorvatů věnovala část svého života a spolu s mikulovskými národopisnými soubory uvedla v život staré chorvatské vrtěné (tance moravských Chorvatů dokumentované např. na korunovační slavnosti r. 1836 v Brně) a další písně a tance. Toto dědictví moravských Chorvatů, jejich lidová kultura se staly stěžejním programem všech složek Národopisného spolku Pálava.

Kontakt a další informace

  • NS Pálava, o.s.
  • Předseda spolku: Vladimír Michna
  • Organizační vedení: Zdeněk Slavík, tel. 777 124 209
  • info@nspalava.cz
  • www.nspalava.cz