Mikulov

Národy Podyjí

Dnešní Podyjí z velké části postrádá své tradiční obyvatelstvo. Na místo odsunutých sem přišli a stále přicházejí lidé z různých koutů světa – nedávno, před pár desítkami let, před pár lety či minulý týden. Nikdo z nich nemůže tvrdit, že by zde byl doma více, než ten druhý. Buď jsou zde doma všichni, anebo nikdo.

V roce 1999 vzniklo z této myšlenky občanské sdružení, později spolek Národy Podyjí, který se spolu se svými českými a rakouskými partnery osmnáctým rokem zabývá soužitím národů a národnostních menšin v oblasti multikulturního česko-rakouského příhraničí podél toku řeky Dyje.

foto

Od roku 2000 také každé léto v Mikulově pořádá Festival kultur národů Podyjí, na němž mají všechny zde žijící národnostní skupiny možnost prezentovat kulturní tradice, které se snaží v rámci svých možností udržovat. Předvádějí nejen kulturní vystoupení a folklorní ukázky, ale také svou tradiční kuchyni a zvyklosti. V programu zpravidla vystupují i hudební soubory z rakouské strany Podyjí. I na ochutnávce místních vín se k „místním“ počítají samozřejmě také přilehlé rakouské obce. Moderace hudební části programu i všechny tiskoviny a popisky kuchyní jsou důsledně dvojjazyčné.

Kontakt