Mikulov

Národy Podyjí

Dnešní Podyjí z velké části postrádá své tradiční obyvatelstvo. Na místo odsunutých sem přišli a stále přicházejí lidé z různých koutů světa – nedávno, před pár desítkami let, před pár lety či minulý týden. Nikdo z nich nemůže tvrdit, že by zde byl doma více, než ten druhý. Buď jsou zde doma všichni, anebo nikdo.

V roce 1999 vzniklo z této myšlenky občanské sdružení, později spolek Národy Podyjí, který se spolu se svými českými a rakouskými partnery osmnáctým rokem zabývá soužitím národů a národnostních menšin v oblasti multikulturního česko-rakouského příhraničí podél toku řeky Dyje.

foto

Od roku 2000 také každé léto v Mikulově pořádá Festival kultur národů Podyjí, na němž mají všechny zde žijící národnostní skupiny možnost prezentovat kulturní tradice, které se snaží v rámci svých možností udržovat. Předvádějí nejen kulturní vystoupení a folklorní ukázky, ale také svou tradiční kuchyni a zvyklosti. V programu zpravidla vystupují i hudební soubory z rakouské strany Podyjí. I na ochutnávce místních vín se k „místním“ počítají samozřejmě také přilehlé rakouské obce. Moderace hudební části programu i všechny tiskoviny a popisky kuchyní jsou důsledně dvojjazyčné.

Festivalový program zahajuje tradičně v pátek vernisáž výstavy uměleckých děl vybraného autora s následnou přednáškou a besedou s pozvanými hosty, pak následuje komponovaný večerní pořad na Náměstí.

Pilířem sobotního programu je prezentace až dvaceti národních kuchyní etnik dosídlených v oblasti Podyjí, provázená celodenním programem, na kterém se vystřídá kolem tuctu hudebních a tanečních skupin. Kulinářská nabídka je doplněna již zmíněnou ochutnávkou místních vín.

Součástí sobotního programu je také položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti v Pohořelicích, Drasenhofenu a Poysdorfu za účasti zástupců města, spolku a zájemců z řad návštěvníků.

Festival zakončuje nedělní veřejná snídaně „Permanent Breakfast“ pro účastníky festivalu i náhodné kolemjdoucí, tradice, kterou v prvních ročnících do Mikulova přinesla skupina česko-rakouských umělců.

Hlavní činnost spolku je vyzdvižení etnické různorodosti coby pozitivního regionálního specifika, zvýšení tolerance a pochopení problémů menšin majoritním obyvatelstvem, jakož i podpora sebevědomí a pocitu respektovanosti u minoritních skupin. Národy Podyjí se o to snaží způsobem, který slibuje u širokého publika nejvyšší akceptaci a nejnižší kontroverznost: jako kulinární a kulturní setkání a prezentaci zde žijících etnik. Za dobu existence se podařil slušný kus práce. Nejen v Mikulově, kde je vliv působení spolku přímo hmatatelný v podobě rostoucího sebevědomí Mikulova coby národnostně mimořádně tolerantního a bezproblémového města, ale i na obou stranách hranice, kde si Národy Podyjí vytvořily pozici významného integračního prostředníka, až po jejich známost a podporu v centrálních institucích obou zemí.

Více na www.narodypodyji.cz


Kontakt