Mikulov

Spolek hudebníků města Mikulova

Občanský spolek navazuje na činnost Sdružení hudebníků města Mikulova. Cílem spolku je zkvalitňovat uměleckou úroveň hudebníků působících ve městě Mikulově a okolí, rozvíjet místní kulturu a umožnit talentovaným hudebníkům (převážně hráčům na dechové nástroje) zapojení do již existujícího dechového souboru ,,Mikulovanka”, pomáhat při vzniku mládežnických hudeb, zajišťovat notové materiály původní i aranžované z oblasti dechové tvorby,  také opravy nástrojů a krojů, obnovovat a doplňovat technické vybavení souboru.

Ilustrační obrázekJiž čtvrté desetiletí rozdává dechová kapela Mikulovanka radost všem lidem dychtícím naslouchat nefalšované moravské dechovce. Nejen venkovské hody a taneční zábavy, nejen promenádní koncerty ve městech či tradiční oslavy mikulovského vinobraní, ale zdá se, že bez kapely Mikulovanky se neobejdou  ani v zahraničí. Svědčí o tom opakovaná pozvání na festivaly dechových hudeb ve Francii, Severním Irsku, Maďarsku, Bulharsku, Polsku, Rakousku, Německu, Slovensku a Belgii. Je vskutku obtížné vyjmenovat všechny země a jejich města, ve kterých slavila Mikulovanka mimořádné úspěchy. Z dosavadní činnosti se Mikulovanka může pochlubit skladbami natočenými v Čs. rozhlase Brno a Ostrava. Rovněž vystoupila v ostravské televizi jako host v pořadu „Písničky s ozvěnou“ a dokonce také v televizi BBC. Společné úsilí vyvrcholilo natočením třech CD a MC s názvy „Pít vínko bílé“, „Mikulovská kapela“ a „Kytička písniček“. Je pochopitelné, že za všemi nastíněnými úspěchy a dovednostmi členů nezkrotné kapely musíme vidět vedení zkušeného kapelníka. Shodne-li se jeho funkce s oblíbeností podepřenou odborností a lidskostí, pak může soubor mluvit o štěstí. Karol Porubský tato kritéria splňuje. Přínosem pro Mikulovanku je i jeho vlastní činnost autorská. Že nejde pouze o úspěchy místní, o tom svědčí množství skladeb natočených profesionálními soubory v Českém rozhlase. Originální melodičnost a dikce jeho hudebních myšlenek inspirovaly textaře jako R. Sypěnová, S. Pěnčík, V Salčák, J. Nečas, V. Hortvík a další. Ty nejosobnější melodie si  Karol textuje sám. „Motýlí křídla, vzpomínky jasné, vrací  ti zpět nespočet let, snít je krásné“ je část textu „Zatoulaná písnička“, která získala 1. cenu za hudbu i text v prvním ročníku televizní soutěže „Nové písničky pro dechovku“ (zúčastnilo se 80 profesionálních i amatérských autorů). V soutěži novinek pro dechové orchestry „Sedm mikrofonů“, pořádanou sedmi rozhlasovými studii, získala polka „Náš vinohrad“ (s textem R. Sypěnové) prvenství v Jihomoravském kraji a v celostátním kole byla druhá. V regionální soutěži, vyhlášené Kulturním střediskem Hustopeče, se jako první umístil valčík „Pálava zpívá“ (s textem V. Salčáka). Také jeho koncertní skladba s názvem „Dětské nálady“ postoupila do finále národní autorské soutěže (vybráno bylo pouze 10 skladeb) „Hledáme nové skladby pro dechový orchestr“.
SKLADBA SEDMIKRÁSKYIlustrační obrázek

Máte-li i vy zájem o účinkování kapely, kontaktujte předsedu spolku a kapelníka.

Kontakt

  • Spolek hudebníků města Mikulova
  • Karol Porubský, Náměstí 22
  • 692 01 Mikulov
  • mobil: 607 668 124
  • e-mail: karci.porubsky@seznam.cz