Mikulov

Česká speleologická společnost

Základní organizace 6-13 Jihomoravský kras Mikulov

Ilustrační obrázekDobrovolná speleologická skupina byla v Mikulově Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody v Praze ustavena v roce 1975 a o rok později dostala název ZO ČSS 6-13 Jihomoravský kras. Úkolem skupiny je průzkum přírodních a umělých podzemních chodeb v Mikulově a jeho okolí, jejich evidence a udržování. Hlavní oblastí průzkumů se stává Přírodní rezervace vrchu Turold (systém jeskyně Na Turoldu a Liščí díra), Svatý kopeček a Pavlovské vrchy.
Do roku 1975 bylo amatérskými jeskyňáři v PR Turold nalezeno a zdokumentováno 720m chodeb. Od vzniku oficiální speleologické skupiny v roce 1975 až do současnosti bylo nalezeno a zmapováno v PR Turold 2080 m nových prostor a byly nalezeny 2 nové jeskyně. V Pavlovských vrších bylo nalezeno sedm nových jeskyní, v PR Svatý kopeček dvě jeskyně a dvě jeskyně pod Kozím hrádkem.
Díky práci mikulovských jeskyňářů se systém jeskyně Na Turoldu a jeskyně Liščí díra stal svou délkou 2800m čtvrtou nejdelší jeskyní v ČR.
V roce 2004 se jeskyňářům za pomoci MÚ Mikulov podařilo zpřístupnit pro turisty v jeskyni Na Turoldu trasu o délce 300 m, která se stala jedinou zpřístupněnou jeskyní v jurském vápenci v ČR.

Ilustrační obrázekKontakt