Mikulov

Skautské středisko Mikulov

Po první světové válce se v Československu začíná rozvíjet skautské hnutí, jehož zakladatelem byl u nás v roce 1911 Antonín Benjamín Svojsík. Na založení oddílu skautů v Mikulově v roce 1927 měl velký vliv skauting v blízké Poštorné, kde vznikla známá skautská Poštorenská kapela.

ilustrační fotografieMikulovské středisko bylo poprvé založeno v roce 1927. Po zákazech v letech 1938–1945, 1950–1968 a 1970–1990 momentálně prožívá svoji nejdelší nepřerušenou existenci. Středisko Mikulov se skládá ze čtyř oddílů – je to 1. oddíl Vlaštovek (dívčí oddíl), 2. oddíl Poutníků (chlapecký oddíl), 109. Stalker (kmen roverů a rangers) a také 69. Ptakopysků (oddíl oldskautů).

Celkově mikulovským skautingem od Sametové revoluce prošlo nespočet skautů a skautek. Dětem se ve svém volném čase věnují rádcové a rádkyně, kteří se snaží o co nejlepší zážitek po celý rok. Program skautského roku je bohatý a pestrý.

Kromě pravidelných družinových schůzek a výprav do blízkého i vzdálenějšího okolí se každoročně pořádá několik větších akcí, jakými jsou Podzimní olympiáda, Mikulášská besídka, Živý Betlém s roznášením Betlémského světla, Vánoční krmení zvířátek, výprava do Znojemského bazénu, účast na Květinovém dnu a samozřejmě letní tábor.

Ilustrační fotografieVšechny tyto akce a celý program jsou koncipovány tak, aby vychovávaly jedince, kteří po sobě zanechají svět lepším.

Kontakt

Ilustrační obrázek 

 Ilustrační obrázek