Mikulov

Hlavní stránka > Kultura, sport a volný čas > Významné kulturní akce > Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“

Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“

Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ se pořádá každoročně již od roku 1994. Účastníky sympozia jsou umělci, které navrhuje kurátor daného ročníku, tým doplňuje teoretik umění a technický asistent – student některé z uměleckých škol, který svou účastí na sympoziu získává praktické zkušenosti z umělecké praxe a má možnost spolu s výtvarníky vystavit své dílo na samostatné výstavě sympozia.

Za vznikem samotného sympozia a za pořádáním prvního ročníku stál mimo jiné i sochař Nikos Armutidis, který svým způsobem definoval směr následujících několik ročníků této akce – zaměření převážně na sochaře.

Během čtyř letních týdnů, v provizorních zámeckých ateliérech umělci pracují na svých dílech, která jsou veřejnosti představena v rámci slavnostního ukončení sympozia. Výstava vytvořených uměleckých děl na mikulovském zámku je veřejnosti přístupná až do konce měsíce října.

Hlavním přínosem “dílny“ je kromě propojení a seznámení se veřejnosti s uměleckým světem také postupné utváření umělecké sbírky, která se za celou dobu konání sympozií stala průřezem tvorby několika uměleckých generací – starší generace, jejichž díla jsou veřejnosti známá a mladší generace, se svými moderními názory a přístupy k umění. Tímto a svou nepřetržitou pravidelností se Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ stává jedinečnou akcí tohoto typu v ČR.

Sympozium nemá předem danou orientaci na určitý výtvarný směr či období, proto tato pestrost celé sbírky představuje nesčetné množství výstavních kombinací a zaujme tak odbornou i laickou veřejnost.

Sbírka MVS “dílna“ čítá více než 500 uměleckých děl různých žánrů od více než 150 umělců domácích i zahraničních. Díla vytvořená v rámci sympozií jsou rovněž zapůjčována pro výstavní účely do galerií, muzeí, popř. samotnými autory pro jejich autorské výstavy.

Podrobné informace o jednotlivých ročnících, zúčastněných autorech a vzniklých dílech naleznete na www.artmikulov.cz.

_0010012.jpg

_0010340.jpg

_MG_2155.jpg

_MG_3058.jpg

_MG_9539.jpg