Mikulov

Informace pro občany na jednom místě

Představení města

Město Mikulov Vám nabízí především poznávání, a to doslova všemi smysly. Pro mnohé je důvodem k návštěvě historie města vtělená do architektonických památek, pro milovníky přírody a aktivního odpočinku jedinečné přírodní podmínky regionu. Těm z Vás, kdo dovedete ocenit dobré víno, nabízíme místní vinařskou tradici.

Více o městě Mikulov

Zpravodaj města

Zpravodaj vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctidenník.

e-Zpravodaj je nový web pro informování veřejnosti. Na něm je nabídka "Tištěný Zpravodaj", kam byla přesunuta elektronická forma tištěného Zpravodaje se všemi funkcionalitami.

Archiv vyšlých čísel

Aktuálně z Mikulova

  • 4/12 2017 Rozpočty příspěvkových organizací

    Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkovým organizacím  stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel – Město Mikulov.

  • Archiv aktualit

Hlášení podnětů z terénu

Nový způsob hlášení nedostatků a nepořádku na území města Mikulova.

ZDE nám můžete hlásit Vaše podněty

Elektronická podatelna

Využijte možnosti, komunikovat s úřady přes internet.

Více o podatelně

Objednávkový systém

Využijte možnosti, objednávky termínu návštěvy úřadu přes internet.

Objednávkový systém

Ilustrační obrázek