Mikulov

Informace pro občany na jednom místě

Představení města

Město Mikulov Vám nabízí především poznávání, a to doslova všemi smysly. Pro mnohé je důvodem k návštěvě historie města vtělená do architektonických památek, pro milovníky přírody a aktivního odpočinku jedinečné přírodní podmínky regionu. Těm z Vás, kdo dovedete ocenit dobré víno, nabízíme místní vinařskou tradici.

Více o městě Mikulov

Zpravodaj města

Zpravodaj vydává město Mikulov jako svůj pravidelný měsíčník.

e-Zpravodaj je nový web pro informování veřejnosti. Na něm je nabídka "Tištěný Zpravodaj", kam byla přesunuta elektronická forma tištěného Zpravodaje se všemi funkcionalitami.

Archiv vyšlých čísel

Aktuálně z Mikulova

Hlášení podnětů z terénu

Nový způsob hlášení nedostatků a nepořádku na území města Mikulova.

ZDE nám můžete hlásit Vaše podněty

Záchytné parkoviště P1 Jiráskova

Objednávkový systém

Využijte možnosti, objednávky termínu návštěvy úřadu přes internet.

Objednávkový systém

Ilustrační obrázek