Mikulov

Odbor finanční

Jméno a příjmeníStručná prac. náplňTelefonE-mailČíslo dveří
Ing. Ingrid Klanicová

Vedoucí odboru

 • sestavování, sledování plnění a vyhodnocení rozpočtu města
 • sepisování smluv o půjčkách
 • vyřizování úvěru
 • zprac. zprávy o výsledcích fin. kontrol
 • přiznání daně z příjmu a daně z převodu nemovitostí
 • inventarizace
 • samospráva ve školství
 • finanční kontrola
 • koordinace činnosti Městské knihovny
 • metodické řízení příspěvkových organizací
519 444 604 klanicova@mikulov.cz 351
Naděžda Pešinová

Hlavní účetní

 • vyúčt. účelových prostředků
 • fakturace
 • tvorba účet. směrnic
519 444 535 pesinova@mikulov.cz 350
Jana Vašíčková

Účetní

 • vyúčt. účelových prostředků
 • fakturace
519 444 507 vasickova@mikulov.cz 349
Alžběta Hladíková
 • fakturace
 • účtování příjmů
 • daň z převodu nemovitostí
 • veřejné sbírky
519 444 520 hladikova@mikulov.cz 349
Alena Pilařová
 • správa pojistných smluv města Mikulov
 • školství - rozpočet a výkaznictví
 • kontrolní činnost
 • vyměřování, vybírání a upomínání místních poplatků
  - poplatek ze psů
  - ubytovací a rekreační poplatky
 • pokuty na místě nezaplacené
519 444 530 pilarova@mikulov.cz 352
Alena Stejskalová
 • vyměřování, vybírání a upomínání místních poplatků - VHP (výherní hrací přístroje)
 • veřejné prostranství
 • správce tržnice na Náměstí
 • místní poplatky za "komunální odpad"
 • zpracování OZV o "komunálním odpadu"
519 444 517 stejskalova@mikulov.cz 352
Marek Šuba
 • vyměřování, vybírání a upomínání místních poplatků
 • reklama
 • správce tržnice na Náměstí
 • pronájem stánků
 • veřejné prostranství
 • zpracování OZV o místních poplatcích
 • vymáhání pohledávek města
519 444 562 suba@mikulov.cz 352
Mgr. Jana Dmitrievová, MBA
 • dotace z rozpočtu města
 • kontrolní činnost
519 444 518 dmitriev@mikulov.cz 137
Ing. Miloslav Novotný Správce ICT 519 444 601 novotny@mikulov.cz 426
Tomáš Plevák

Správce ICT

519 444 678 plevak@mikulov.cz 426