Mikulov

Odbor majetkoprávní

Jméno a příjmeníStručná prac. náplňTelefonE-mailČíslo dveří
Mgr. Petr Augustin

Vedoucí odboru

519 444 605 augustin@mikulov.cz 326
Bc. Irena Brožová

Zveřejnění, evidence smluv, pronájem

519 444 524 brozova@mikulov.cz 327
Libuše Kuldová Bytová agenda 519 444 525 kuldova@mikulov.cz 327
JUDr. Irena Hřebřinová Právník, tvorba smluv, prodeje, koupě, pronájmy 519 444 522 hrebrinova@mikulov.cz 325
Ing. Dana Kudelňáková

Referent

519 444 613 kudelnakova@mikulov.cz 130