Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Kontakty a provozní doba > Odbor organizační a vnitřních věcí

Odbor organizační a vnitřních věcí

Jméno a příjmeníStručná prac. náplňTelefonE-mailČíslo dveří
Bc. Alena Vargová

Vedoucí odboru, zabezpečení chodu úřadu, volby, příprava ZM

519 444 611 vargova@mikulov.cz 306
Anna Červeňáková

Asistentka starosty a místostarosty, zápisy z RM, spolupráce s partnerskými městy

519 444 666 cervenakova@mikulov.cz 206
Ing. Pavlína Vážná

Asistentka starosty a místostarostek, zápisy ze ZM

519 444 665 vazna@mikulov.cz 206
Hana Krejčová Občanské průkazy a cestovní doklady, úřední deska, ověřování opisů listin a podpisů 519 444 506 krejcova@mikulov.cz 107
Martina Klepáčková Občanské průkazy a cestovní doklady, úřední deska, ověřování opisů listin a podpisů 519 444 668 klepackova@mikulov.cz 107
Ing. Andrea Urbanová

Matrika, obřady (sňatky, vítání občánků), výpisy z CzechPoint, ověřování opisů listin a podpisů

519 444 504 urbanova@mikulov.cz 248
Iveta Rősnerová

Evidence obyvatel, obřady, ověřování opisů listin a podpisů

519 444 505 rosnerova@mikulov.cz 247
Dušan Kočár Schvalování tech. způsobilosti - DOVOZY, STAVBY, PŘESTAVBY, vzetí vozidel do EMV, změny karoserie + motoru, tažné zařízení, vydávání reg. značek + RZZ(nálepky), elektronické zpracování dat do EMV, provádění závěrečných zkoušek v autoškolách, vede evidenci autoškol a uchazečů o zkoušky z AŠ. 519 444 527 kocar@mikulov.cz 305
Petra Balšínková

Vzetí vozidel do EMV, změny v registru vozidel, vydávání reg. značek + RZZ(nálepky), elektronické zpracování dat do EMV, zabezpečuje výdej dat pro soudy a soudní exekutory.

519 444 540 balsinkova@mikulov.cz 118
Bc. Vladislava Blahová

Vydávání ŘP + profesní osvědčení + MŘP, provádí změny v registru řidičů, zabezpečuje výdej dat z evidence řidičů,vzetí vozidel do EMV, změny v registru vozidel, vydávání reg. značek + RZZ(nálepky)

519 444 539 blahovav@mikulov.cz 118
Jindřiška Krézková

Vydávání ŘP + profesní osvědčení + MŘP, provádí změny v registru řidičů, zabezpečuje výdej dat z evidence řidičů, paměťové karty řidičů a vozidel

519 444 541 krezkova@mikulov.cz 118
Mgr. Petr Widholm

Vede správní řízení ve věci přestupků na úseku dopravy

519 444 576 widholm@mikulov.cz 303
Ing. Richard Španiel

Vede správní řízení ve věci přestupků na úseku dopravy

519 444 503 spaniel@mikulov.cz 302
Mgr. Iva Černá

Projednává a rozhoduje o přestupcích podle zvláštních zákonů v jednotlivých odvětvích veřejné správy

519 444 523 cerna@mikulov.cz 309
Lucie Zajacová

Projednává a rozhoduje o přestupcích podle zvláštních zákonů v jednotlivých odvětvích veřejné správy, poskytuje zpráv o pověsti pro PČR a soudy

519 444 501 zajacova@mikulov.cz 310
Ivana Štěpánková Podatelna, ověřování opisů listin a podpisů 519 444 551 stepankova@mikulov.cz 108
Hana Haberlandová Pokladna 519 444 538 haberlandova@mikulov.cz 108
Bc. Dana Zezulková

Vede správní řízení ve věci přestupků na úseku dopravy - radar

519 444 531 zezulkova@mikulov.cz 313
Jan Plvan

Vede správní řízení ve věci přestupků na úseku dopravy – radar

519 444 553 plvan@mikulov.cz 303.
Pavel Brabec Údržbář, řidič 519 444 508