Mikulov

Starosta a místostarostky

Jméno a příjmeníStručná prac. náplňTelefonE-mailČíslo dveří
Rostislav Koštial Starosta 519 444 660 kostial@mikulov.cz 207
Sylva Chludilová

Místostarostka
Řízení, koordinace a kontrola těchto činností: Majetek města, vč. evidence bytů, pronajímání bytů a prostor sloužících k podnikání; Rozvoj cestovního ruchu ve městě; Očista města (úklid) a péče o veřejnou zeleň na pozemcích města, mobiliář města; Samospráva ve školství; Sociální politika města; Kultura ve městě, vč. vztahů k Mikulovské rozvojové, s.r.o.; volnočasové aktivity (zejména sestavování ročního plánu kulturních akcí, kontrola jeho dodržování, spolková činnost)

519 444 661 chludilova@mikulov.cz 202
Bc. Leona Alexová, MBA

Místostarostka
Řízení, koordinace a kontrola těchto činností:
Organizace dopravy ve městě; Opravy a údržba místních komunikací a chodníků, vč. zimní údržby; Opravy a údržba bytových domů, bytů a prostor sloužících k podnikání v majetku města; Vztahy k obchodní korporaci TEDOS Mikulov, s.r.o.;
Odpadové hospodářství města, vč. vztahů k STKO Mikulov s.r.o.; Příprava a realizace investic města; Vyjadřování se ke stavbám jiných subjektů, kde je město účastníkem řízení; Tělovýchova a sport

519 444 662 alexova@mikulov.cz 205