Mikulov

Starosta a místostarostky

Jméno a příjmeníStručná prac. náplňTelefonE-mailČíslo dveří
Rostislav Koštial Starosta 519 444 660 kostial@mikulov.cz 207
Sylva Chludilová

Místostarostka

519 444 661 chludilova@mikulov.cz 202
Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA

Místostarostka

519 444 662 alexova@mikulov.cz 205

Starosta

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce
 • plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu


Usnesením Zastupitelstva města Mikulov dne 28. 11. 2018 byly místostarostkám svěřeny tyto úkoly:

Místostarostka Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA
Řízení, koordinace a kontrola těchto činností
:

 • Organizace dopravy ve městě
 • Opravy a údržba místních komunikací a chodníků, vč. zimní údržby
 • Opravy a údržba bytových domů, bytů a prostor sloužících k podnikání v majetku města
 • Vztahy k obchodní korporaci TEDOS Mikulov, s.r.o.
 • Odpadové hospodářství města, vč. vztahů k STKO Mikulov s.r.o.
 • Příprava a realizace investic města
 • Vyjadřování se ke stavbám jiných subjektů, kde je město účastníkem řízení
 • Tělovýchova a sport

Místostarostka Sylva Chludilová
Řízení, koordinace a kontrola těchto činností:

 • Majetek města, vč. evidence bytů, pronajímání bytů a prostor sloužících k podnikání
 • Rozvoj cestovního ruchu ve městě
 • Očista města (úklid) a péče o veřejnou zeleň na pozemcích města, mobiliář města
 • Samospráva ve školství
 • Sociální politika města
 • Kultura ve městě, vč. vztahů k Mikulovské rozvojové, s.r.o. a volnočasové aktivity (zejména sestavování ročního plánu kulturních akcí, kontrola jeho dodržování, spolková činnost)