Mikulov

Aktuality

COVID-19 (šíření koronaviru)

Krizové opatření starosty č. 5/2020 (PDF - 111 kB)

Krizové opatření starosty č. 4/2020 (PDF - 197 kB)

Leták Krajského úřadu JmK (PDF - 750kB)

Právo v roušce

Hasičský záchranný sbor ČR - Speciální rubrika "Koronavirus COVID-19" (PDF - 327 kB)

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků (PDF - 181 kB)

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků (PDF - 225 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření (PDF - 107 kB)

Tisková zpráva MPSV ČR - Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let (PDF - 499 kB)

Krizové opatření starosty č. 3/2020 - (PDF - 319 kB)

Hejtman Jihomoravského kraje - Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) (PDF - 162 kB)

Krizové opatření starosty č. 2/2020 - (PDF - 157 kB)

Hejtman Jihomoravského kraje - Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy (PDF - 333 kB)

Usnesení vlády ČR - Omezení volného pohybu (PDF - 140 kB)

Omezení provozu městského úřadu v Mikulově

14.3.2020 - Nařízení vlády
Vláda rozhodla s účinností od 14. 3. 20220 od 6.00 hod o uzavření obchodů s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.
Se stejnou účinností vláda zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb – restaurace, hospody apod.

82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (PDF - 88 kB)

Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky

Usnesení vlády ČR - Vyhlášení nouzového stavu

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - Zakáz pořádání akcí nad 100 lidí

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - Uzavření základních a středních škol

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - Zákaz návštěv  ve zdravotnických zařízeních a zařízením sociálních služeb

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - Karanténa po návratu z Itálie

Leták shrnující všechny důležité informace pro obyvatele Jihomoravského kraje - zde ke stažení (JPG - 1,65 MB)


- Krajská hygienická stanice JMK zřídila novou informační linku pro koronavir : +420 773 768 994
(pouze pro osoby s podezřením na nákazu), informační linka Jihomoravského kraje (pokud se nedovoláte na KHS): +420 800 129 921.

STÁLE PLATÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL!!!
Zejména nutno dodržovat důsledné mytí rukou a pravidla jako u běžných respiračních onemocnění!
Leták respirační etiketa KHS-pravidla prevence (PDF - 394 kB)

G-centrum Mikulov

Mikulovská rozvojová - Kultura

DDM Mikulov

Gymnázium a SOŠ Mikulov

ZUŠ Mikulov

ČSSZ - Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení