Mikulov

Starosta a místostarostka

Ilustrační obrázekStarosta Města Rostislav Koštial

Kontaktní informace

 • Rostislav Koštial
 • tel.: +420 519 444 666
 • mobil: +420 602 297 744
 • e-mail: kostial@mikulov.cz 

Ilustrační obrázekMístostarostka města Ing. Marie Leskovjanová

Kontaktní informace


Řízení, koordinace a kontrola těchto činností:

 • vztahy k obchodní korporaci TEDOS Mikulov, s.r.o.
 • bytové hospodářství a prostory sloužící k podnikání (pronajímání, opravy a údržba)běžné opravy komunikací a chodníků ve vlastnictví města, vč. zimní údržby
 • očista města (úklid) a péče o veřejnou zeleň na pozemcích města
 • příprava rozpočtu města a rozpočtových opatření
 • samospráva ve školství
 • sociální politika města
 • příprava a realizace investic města
 • vyjadřování se ke stavbám jiných subjektů, kde je město účastníkem řízení
 • kultura ve městě, vč. vztahů k Mikulovské rozvojové, s.r.o. (zejména sestavování ročního plánu kulturních akcí, kontrola jeho dodržování)


Místostarostka Marie Leskovjanová je při zajišťování výše vymezených úkolů oprávněna jednat jménem města avšak v souladu s usnesením příslušného kompetentního orgánu města, bylo-li přijato. O výsledcích jednání je povinna vhodným způsobem informovat starostu.