Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací

Řešení životních situací

Czech POINT, ověřování podpisů a listin

Doprava – silniční správní úřad

Doprava – vozidla a řidiči

Evidence obyvatel

Krizového řízení, obrana a ochrana obyvatelstva

Lesnictví

Matrika

Místní poplatky

Myslivost, rybářství, kácení dřevin

Nakládání s majetkem města

Obecné přestupky

Odpadové hospodářství

Ochrana zemědělského půdního fondu

Osobní doklady

Památková péče

Pomoc občanům těžce zdravotně postiženým

Prodej a pronájem

Různé

Sociální záležitosti

Stavební úřad a územní plánování

Vodoprávní úřad

Ztráty a nálezy