Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Vydávání parkovacího průkazu č. O7

Řešení životních situací

Vydávání parkovacího průkazu č. O7

Podmínky přiznání:

 • speciální označení č. O 7 se vydává osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P – podle § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) s výjimkou osob , kterým byly mimořádné výhody II. A III. stupně přiznány pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

Jakým způsobem můžete řešit tuto životní situaci:

 • Je třeba dostavit se na odbor sociálních věcí na MěÚ Mikulov a doložit veškeré rozhodné skutečnosti

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Jiřina Šprtelová
 • +420 519 444 532
 • dveře č. 126

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • průkazku ZTP nebo ZTP/P
 • 1x fotografii