Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací

Řešení životních situací

Ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací

Jedná se o stavební úpravy a drobné stavby na silnicích II., III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Vlastník stavby, pověřená zplnomocněná osoba

Podmínky a postup řešení:
Podání žádosti, návrh musí splňovat podmínky charakteru drobné stavby podle "stavebního zákona" a § 14 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí prokázat vlastnické nebo jiné právo ke stavbě.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemného návrhu s požadovanými doklady (formulář - lze stáhnout).
Návrh je možné podat:

  • zaslat poštou na adresu zdejšího městského úřadu odboru stavebního a životního prostředí
  • osobně na podatelnu městského úřadu

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
vyplněnou žádost s přílohami

Formuláře:

  • Ohlášení stavby (formát PDF a DOCX)

Správní a jiné poplatky:
Bez poplatku.

Můžete využít tuto elektronickou službu:
Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem