Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Taxislužba: průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby, zařazení vozidla.

Řešení životních situací

Taxislužba

Průkaz pro řidiče taxislužby, který vykonává činnost pro provozovatele taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
1. Provozovatel taxislužby, který vlastní koncesi pro provozování taxislužby - zařazení vozidla
2. Řidič starší 21 let - oprávnění řidiče taxislužby

Podmínky a postup řešení:
Provozovatel – řidič: vlastnictví koncese
Řidič – starší 21 let

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti o vystavení o způsobilosti řidiče taxislužby, zařazení vozidla do evidence taxislužby.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • Odbor stavební a žvotního prostředí
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- Občanský a řidičský průkaz
- Ostatní dle žádosti

Formuláře:
Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby
Žádost o zařazení vozidla do evidence taxislužby

Správní a jiné poplatky:
500,- Kč na uhrazení správního poplatku dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích.