Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Souhlas se zveřejněním ve Zpravodaji města Mikulov

Řešení životních situací

Souhlas se zveřejněním ve Zpravodaji města Mikulov

Protože se občané často ptali na zveřejňování svateb, životních jubileí, narození, úmrtí, rozhodli jsme se ve Zpravodaji města zavést společenskou rubriku. Podle zákona o ochraně osobních údajů toto můžeme dělat pouze se svolením dotyčných osob.

Občané s trvalým pobytem v Mikulově slavící v letošním roce své životní jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a více než 90 let, kteří chtějí být zveřejněni ve Zpravodaji musí k tomu dát nezbytný písemný souhlas. Stejně tak rodiče narozených dětí, pozůstalí či novomanželé.

Formulář „Souhlas se zveřejněním“ je k dispozici v kanceláři sekretariátu vedení města Mikulova, ke stažení je také ZDE.
Vyplněný a podepsaný ho prosím doručte na sekretariát starosty nebo e-mailem na adresu redakce zpravodaje: zpravodaj@mikulov.cz.

Formulář ke stažení „Souhlas se zveřejněním“ (PDF - 81 kB)