Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Ochrana zemědělského půdního fondu

Řešení životních situací

Ochrana zemědělského půdního fondu

Pracovník řeší:
-udělování souhlasu s vynětím půdy ze ZPF,
-vydávání rozhodnutí o finančních odvodech za vynětí půdy ze ZPF,
-vydávání rozhodnutí o odstranění nesouladu mezi skutečností a stavem v operátu KN,
-rozhodování v pochybnostech zda se jedná o pozemky náležící do ZPF
-udělení souhlasu se změnou kultury na ornou půdu, k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, pokud je dotčen ZPF, k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest,
-kontrolní činnost, schvalování plánů rekultivace,
-evidence karanténních činitelů.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:
Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
Odbor stavební a životního prostředí

Pondělí8:00-17:00
Úterý8:00-14:00
Středa8:00-18:00


Martin Suchánek
+420 519 444 543
dveře č. 316

Vzory žádostí ke stažení zde