Mikulov

Řešení životních situací

Vydání závazného stanoviska

Jde o vydání závazného stanoviska ve smyslu §40 odst. d) zákona 13/1997Sb., o pozemních komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba starší 18 let, v případě právnické osoby statutární zástupce nebo osoba jím pověřená.

Podmínky a postup řešení:

Předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na odbor stavební a životního prostředí – silniční správní úřad.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • Odbor stavební a životního prostředí
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Projektová dokumentace.

Formuláře:

Žádost o závazné stanovisko

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků.