Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Prodej jednotek (byty a nebytové prostory)

Řešení životních situací

Prodej jednotek (byty a nebytové prostory)

Jedná se o prodej jednotek, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěného pozemku, v bytových domech určených k prodeji na základě platných „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví města Mikulov“, které jsou zveřejněny na webových stránkách Města Mikulova ( www.mikulov.cz – úřední deska). V současné době se jedná převážně o doprodej bytových jednotek.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • Majetkoprávní odbor
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Libuše Kuldová
 • +420 519 444 525
 • dveře č. 327

Podmínka prodeje:

 1. Pronajaté byty - platná nájemní smlouva, nájemce nesmí být dlužníkem vůči vlastníkovi, tj. Městu Mikulov, a správci bytového fondu, tj. TEDOS Mikulov s.r.o. (dále viz „Zásady prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví města Mikulov“
 2. Volné byty (nepronajaté) – nejvyšší nabídce kupní ceny (viz čl. X „Zásad prodeje….“)
 3. Nebytové prostory – za nejvyšší nabídnutou kupní cenu (viz čl. IX „Zásad prodeje …“).

Kupujícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, příp. právnická osoba.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. zákon č. 72/1994 Sb. v posl. pl. znění (Zákon o prodeji bytů)
 • Zákon č. 128/2000 Sb.- o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů

Lhůta pro vyřízení:

Žádost o prodej městského bytu bývá vyřízena v časovém horizontu 2-6 měsíců.