Mikulov

Řešení životních situací

Nájem obecního bytu

Jedná se byty v bytových domech, které jsou vlastnictvím města Mikulova.

Vlastník ve svých bytových domech zajišťuje pro občany tyto typy bydlení:

 • bydlení v bytech bez zvláštního režimu
 • bydlení v bytech zvláštního určení – Domy s pečovatelskou službou (DPS)

Podmínky a postup pronajímání bytů v bytových domech jsou stanoveny platnými „Zásadami pronajímání městských bytů a domů“, které jsou zveřejněny na webových stránkách Města Mikulova – www.mikulov.cz

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • Majetkoprávní odbor
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Libuše Kuldová
 • +420 519 444 525
 • dveře č. 327

Podmínky pronájmu:

Jsou uvedeny v platných „Zásadách pronajímání městských bytů a domů“ (obsáhlý dokument). V případě nejasností kontaktujte pracovnici, která tuto agendu vyřizuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Lhůta pro vyřízení:

Žádost o nájem bytu bývá vyřízena v časovém horizontu 2-3 měsíce.