Mikulov

Řešení životních situací

Ohlášení ohňostroje

Co je to ohňostroj

Dle § 32 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozdějších předpisů se ohňostrojem rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1.
Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem – takové odpalování se nemusí ohlašovat.


Ohlášení ohňostroje

Podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozdějších předpisů (viz odkaz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-206) se stanovuje při pořádání ohňostroje oznamovací povinnost příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Ohlášení provádí hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí písemnou formou nejpozději dva pracovní dny před provedením ohňostroje. Spolu s ohlášením se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude ohňostroj odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dotčených nemovitostí.

Ohlášení obsahuje:
a)    údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,
b)    místo provádění ohňostroje,
c)    datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
d)    množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků
e)    způsob zajištění ochrana života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat,     zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků,     zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Mikulov
Náměstí 158/1

pondělí 8:00-17:00
úterý 8:00-14:00
středa 8:00-18:00
Nikola Bártová
+420 519 444 501
e-mail: bartova@mikulov.cz
dveře č. 303

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 685/1
614 00  Brno – Zábrdovice
+420 950 630 110
e-mail: podatelna@firebrno.cz