Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Žádost o koordinované závazné stanovisko

Řešení životních situací

Žádost o koordinované závazné stanovisko

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na formuláři (lze stáhnout – zde ve formátu PDF nebo zde ve formátu DOC:
- zaslat poštou na adresu zdejšího městského úřadu odboru stavebního a životního 
  prostředí
- osobně na podatelnu městského úřadu