Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Ohlášení hazardní hry (Ohlášení tomboly, Ohlášení turnaje malého rozsahu)

Řešení životních situací

Ohlášení hazardní hry (Ohlášení tomboly, Ohlášení turnaje malého rozsahu)

Základní informace k životní situaci

Ohlášení tomboly není třeba, jestliže se jedná o tombolu, u níž výše herní jistiny nepřekročí 100 000,- Kč

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Tato otázka je řešena v části páté zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1 § 6 zákona č. 186/2016 Sb., která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru
Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba
a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání
c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva příslušného úřadu, v jejímž územním obvodu se bude tombola nebo turnaj malého rozsahu konat.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Mikulov, odbor finanční, Náměstí 158/1, Mikulov, PSČ 692 01

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor finanční – pí Stejskalová, tel.: 519 444 517

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Tato otázka je řešena v části páté zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Formulář:

Ohlášení hazardní hry (PDF - 128 kB)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Stanovení poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15ti dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ministerstvo financí ČR a Celní úřad

Jaké jsou související předpisy

Obecní úřad nevydává rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry.
Vydává pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry, které se oznamuje vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a zašle se ohlašovateli na vědomí.
O zákazu se rozhoduje bezodkladně, nejpozději do15 dnů ode dne ohlášení se všemi náležitostmi → uplynutím této lhůty se hazardní hra považuje za řádně ohlášenou

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Tato otázka je řešena v části osmé zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor finanční

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2017

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Řeší zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách