Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Vyřazení vozidla (depozit), zánik vozidla

Řešení životních situací

Vyřazení vozidla (depozit), zánik vozidla

 • O vyřazení může vlastník nebo provozovatel vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava). Tato doba nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V odůvodněných případech na žádost vlastníka vozidla lze lhůtu prodloužit. O prodloužení musí vlastník vozidla požádat písemně.
 • O zánik může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo dále provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Petra Balšínková, Bc. Vladislava Blahová
 • +420 519 444 540, +420 519 444 539
 • dveře č. 118

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • tabulky registrační značky:
  • Vyřazení – tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a paměťová karta vozidla (pokud byla vydána) budou uloženy na úřadě a toto bude zapsáno do technického průkazu.
  • Zánik – odevzdáte tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a paměťovou kartu vozidla (pokud byla vydána). Součástí žádosti musí být doklad o ekologické likvidaci vozidla!

Formuláře:

Žádost o vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (PDF - 637 kB)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Platba v hotovosti:

 • Vyřazení vozidla z registru vozidel 200,- Kč
 • Zánik vozidla – zdarma

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.