Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Ztráta registrační značky nebo dokladu k vozidlu

Řešení životních situací

Ztráta registrační značky nebo dokladu k vozidlu

Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osobou oprávněnou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba provozovatelem nebo vlastníkem vozidla písemně zmocněná.

Podmínky a postup řešení:

V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla je nutné získat náhradu u příslušného úřadu, který vede registr vozidel.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o náhradu podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Petra Balšínková, Bc. Vladislava Blahová
 • +420 519 444 540, +420 519 444 539
 • dveře č. 118
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • písemnou žádost o náhradu obsahující odůvodnění žádosti (například z důvodu ztráty)
 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel)
 • protokol o ohlášení věci na policii (v případě odcizení registrační značky)
 • zbylé, případně poškozené tabulky registrační značky nebo poškozený technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla

Formuláře:

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (PDF - 633 kB)
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu (PDF - 640 kB)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkami 16, 26 a 27 zákona č.634/2004 Sb,.o správních poplatcích.

Platba v hotovosti:

 • vydání osvědčení o registraci vozidla 100,- Kč
 • vydání technický průkaz vozidla 100,- Kč
 • vydání tabulky registrační značky za 1 ks 200,-Kč
 • zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Policie České republiky v případě odcizení nebo ztráty registrační značky vozidla. Dále například zmocněnec nebo leasingová společnost.