Mikulov

Řešení životních situací

Informace

Zabezpečuje oblast činnosti bezpečnostní rady obce a krizového štábu města, koordinuje činnost úřadu při vyhlášení krizových stavů, zpracování potřebné dokumentace, zajišťuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy včetně dalších povinností v přenesené působnosti, zabezpečuje spolupráci a koordinaci se složkami, orgány a subjekty ve spravovaném území, podílejících se na zabezpečení úkolů integrovaného záchranného systému. Plní úkoly v oblasti zajišťování obrany státu.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Bc. Magdalena Krčmová
 • +420 519 444 502
 • dveře č. 402

Důležitá telefonní čísla:

Krizové linky

 • Mezinárodní číslo tísňového volání: 112
  HASIČI : 150
  POLICIE: 158
 • ZÁCHRANKA: 155
 • Obvodní oddělení Policie ČR Mikulov
  telefon : 519 510 132
 • Městská policie Mikulov
  telefon : 519 444 581 (služebna), 519 444 656 (stálá služba)
 • Hasičský záchranný sbor JmK, požární stanice Mikulov
  telefon : 950 616 111
 • Ostatní:
  • Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně: 545 113 048, 545 211 221
  • Česká inspekce životního prostředí: 545 545 111, 541 213 948
  • KOPIS (Krajské operační a informační středisko HZS, Brno): 950 640 400