Mikulov

Řešení životních situací

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Martin Sedliský
  • +420 519 444 561
  • dveře č. 317

Žádost na formuláři s náležitostmi v něm uvedenými.

Správní poplatky:


Bez správního poplatku