Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Řešení životních situací

Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K narozenému dítěti lze za podmínek stanovených zákonem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.

Podmínky a postup řešení:

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit na kterýkoliv matriční úřad k sepsání zápisu o určení otcovství.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Andrea Urbanová
 • +420 519 444 504
 • dveře č. 248

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platné občanské průkazy rodičů (u cizinců cestovní pas nebo průkaz povolení k pobytu cizince
 • rodný list dítěte (byl-li vystaven)
 • rozvedená matka: pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, od jehož právní moci uplynula povinná lhůta 300 dnů
 • ovdovělá matka: úmrtní list manžela (od jehož úmrtí uplynula lhůta více než 300 dnů)
 • rodný list společného dítěte

 

Formuláře:

Nejsou. Zápis o určení otcovství sepisuje matrikářka příslušného matričního úřadu následně po předložení požadovaných dokladů.

Lhůty pro vyřízení:

Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství sepisuje bezodkladně.