Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Řešení životních situací

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte.

Podmínky a postup řešení:

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením dítěte na kterýkoliv matriční úřad k zápisu o určení otcovství.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Andrea Urbanová
 • +420 519 444 504
 • dveře č. 248

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

 • platné občanské průkazy
 • těhotenský průkaz matky
 • rozvedená matka: pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, od jehož právní moci uplynula povinná lhůta 300 dnů
 • ovdovělá matka: úmrtní list manžela (od jehož úmrtí uplynula lhůta více než 300 dnů)
 • rodný list společného dítěte

 

Formuláře:

Nejsou. Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepisuje matrikářka.

Správní a jiné poplatky:

Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepisuje bezodkladně.