Mikulov

Řešení životních situací

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Rozvedený manžel předloží matričnímu úřadu oznámení o užívání dřívějšího příjmení.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Ing. Andrea Urbanová
  • +420 519 444 504
  • dveře č. 248

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Platný občanský průkaz, nebo jiný úřední průkaz, kterým prokážete svoji totožnost.
  • Oddací list, doklad o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci.

Formuláře:

Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Oznámení je třeba učinit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud bude tato lhůta zmeškána, je možné požádat o změnu příjmení - správní poplatek v tomto případě činí 100,- Kč.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, popř. dalších dokladů.