Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Vydávání osvědčení o státním občanství České republiky

Řešení životních situací

Vydávání osvědčení o státním občanství České republiky

Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání osvědčení podává fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná nejdříve dnem, kdy nabude zletilosti, za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Při podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky je třeba vyplnit předepsané tiskopisy a předložit příslušné doklady.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného krajského úřadu.